Virtuálna encyklopédia ľudového umenia

Tanečný súbor FS TURIEC
Ľudová hudba FS TURIEC
Gajdošská ľudová hudba Dulickí pastieri
Heligónkari spod Lysca

Chceš tancovať, spievať, či hrať - skús to vo Folklórnom súbore Turiec. Pozývame ťa na naše konkurzy a nábory ! Bližšie informácie na tel. čísle 0915 780 407 alebo na fsturiec@fsturiec.sk !
TOPlist

Folklórny súbor Turiec je najstarším fungujúcim telesom svojho druhu v regióne Turiec a svojou neustálou činnosťou podporuje rozvoj kultúry v tejto časti Slovenska. V rámci svojej činnosti zabezpečuje výchovu detí a mládeže k národným tradíciám i hodnotám a okrem iných aktivít reprezentuje mesto Martin doma i v zahraničí. Svojou dlhodobou systematickou prácou a prostredníctvom vlastných programov a jednotlivých programových čísel prináša širokej verejnosti možnosť spoznať autentický turčiansky folklór a zaplniť tak pomyselné biele miesto na folklórnej mape Slovenska. Okrem javiskovej prezentácie udržiava aj pôvodné zvyky a to prostredníctvom Fašiangovej obchôdzky, Obchôdzky s Morenou a Dondom, Vianočnej obchôdzky koledovníkov a tradičnými čepčeniami na svadbách. Každoročne svojou účasťou podporuje podujatie Turčianske slávnosti folklóru a v regióne spolupracuje s niekoľkými centrami voľného času na príprave a realizácií výchovných koncertov. Od roku 2010 systematicky pracuje na zhromažďovaní a uverejňovaní video-materiálu prostredníctvom YouTube s cieľom vytvoriť „Virtuálnu encyklopédiu ľudového umenia“ zameranú predovšetkým pre použitie v základných a materských školách v rámci predmetu „Regionálna výchova“ a „Výchova k národným tradíciám“, ktorá je verejne prístupná a pomôže vyučujúcim pri vyučovacom procese a zároveň zvýši úroveň vedomostí o tradičnom folklóre v regióne Turiec.


Projekt "Virtuálna encyklopédia ľudového umenia" v roku 2023 podporilo Mesto Martin a bol realizovaný s finančným prispením mesta Martin poskytnutím dotácie z rozpočtu mesta.